Det nye kvarter i Gellerup, fokuserer på at skabe en graduerende overgang mellem grundens omgivende karakterer. Den urbane Bygade mod øst og den grønne villakarakter mod vest trækkes med ind i kvarteret, så
bebyggelserne sammenflettes i en glidende overgang. Kvarterets kant defineres af Kollegiet mod øst, Stangen mod nord og Byhusene mod syd og vest. Den centrale kvartersgade trækkes op fra Lottesvej, hvorfra der skabes adgang til henholdsvis Stangen, samt Bygadekollegiets og Byhusenes parkeringsarealer. Kvarteret bearbejdes, så man gennem høj typologisk diversitet, opnår en interessant bevægelse gennem kvarterets gaderum - fra den urbane karre til den nedskallerede rækkehusbebyggelse.
Kvarteret bindes sammen af en overordnet fodgængerforbindelse, som med sin organiske struktur, forgrener sig fra Bygaden ud i resten af kvarteret. Fodgængerforbindelsen skærer sig igennem karrebebyggelsen definerer en række grønne øer inde i kvarteret, som enten omdannes til grønne opholdsrum i Kollegiets gård, eller træder frem som indreammede haver til Byhusene. Den forgrenende struktur bearbejdes så der opstår forskelligartede pladser og mindre byrum i strukturen og der skabes forbindelse til kvarterets omkringliggende gader.

Hele kvarteret udvikles med udgangspunkt i syv designprincipper for socialt balancerede og attraktive kvarterer: 1.Gader der understøtter byliv, 2.Pladsdannelse, 3.Front mod gaden, 4.Sammenfletning og vejgrid, 5.Zonering og identitet, 6.Skala og sanselighed, 7.Mangfoldighed.

Dommerbetænkning:
Kvartersplanen er realistisk og sympatisk og formår at tilføre en flowmæssig sammenhæng mellem planens 3 dele samtidig med at de står klart hver for sig. Ved boligdelen fastholdes parkering mod Hejredalsvej hvilket tillader et indre shared-space mellem boligerne. Planens dele tegner gade og byrum præcist.

 

Bygherre: Brabrand Boligforening, Aarhus Kommune
Samarbejdspartnere: JCN Bolig, Luplau & Poulsen, Adept, Niras
År: 2015, konkurrence
Beliggenhed:
Gellerup, Aarhus
Areal: 24.000 m2