Kronløbsøen er betegnelsen for en ny bebyggelse i Kronløbsbassinet i Københavns Nordhavn. Opgaven består i opførelse af en parkeringskælder  som ’fundament’ for en ny boligbebyggelse, tilgængelige udearealer samt to nye offentlige pladser.


Kronløbsøen er en samlet bebyggelse, hvor bygning, uderum og byrum er bundet sammen i én samlet landskabelig og arkitektonisk bearbejdning. Bygningerne er inspireret af klippeskær og skyder frem fra øens grønne bund og danner rammen om et nyt og helt særligt kvarter på havnen. Her er livet ved vandet omdrejningspunktet for både byrum og boligliv, hvorfor kontakten med vandet er en helt central attraktion, der særligt opleves i de to byrum på øst og vestsiden af øen. Bebyggelsen på Kronløbsøen er udformet med tanke på at udnytte alle oplagte potentialer på stedet. At bygge direkte til vand skaber rum for nye arkitektoniske virkemidler. Bebyggelsen er inspireret af monolitiske klippeblokke, og volumenerne er udskåret i forhold til flow og kig til vandet. Langs vandkanten opstår varierede facadeforløb med slugte og slidser, der både sikrer tilgængelighed til vandet og markante indramninger af vandkig.


I vest skabes en ny plads ved vandet - Kronløbsplads - der med sine store sænkede niveauer skaber fysisk kontakt til vandet. Pladsens niveauer skaber forskellige muligheder for uformelt ophold, og aktiviteterne på Kronløbsplads spænder fra land til vand. Det er netop mødet med vandet og sammenhængen med det afgrænsede lommevandrum, der udgør nerven for denne plads. I øst danner Solnedgangspladsen ramme om ophold og udsigt over havnerummet. Her kan man opleve solen stå op i horisonten, følge de friske morgenbadende hoppe i havnebassinet og se husbådene bølge i havnebassinet. Man kan fra udsigtsklippen se ud over havnen og det store vandrum med lange ubrudte kig mod Øresund. Her er man mellem himmel og hav, og pladsen iscenesætter udsigt og ophold.

Dommerbetænkning:

Af de to pladsdannelser fremhæves særligt den vestlige for sin fine formmæssige bearbejdning og relationerne
mellem de enkelte zoner og kontakten til vandet.

Bygherre: By & Havn
Samarbejdspartnere: LINK arkitektur, RUBOW, Multiconsult, Dominia
År: 2016, konkurrence
Beliggenhed:
Kronløbsøen og Fortkaj, Nordhavn, København
Areal: 9.500 m2