Brabrand Boligforenings nye administrationsbygning bliver et åbent, imødekommende og aktivt hus. Med den nye bygning, placeres en vigtig brik i udviklingen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Bygningen bliver, sammen med det nye kollegium og Aarhus Kommunes nye kontorhus, symbol på en ny inddragende og attraktiv bydel, som understøtter Helhedsplanens vision og realisering.

Idéen med de nære udearealer er at binde administrationsbygningen, Kollegiet og Aarhus Kommunes nye kontorhus sammen, til ét, overordnet set, samlet område. Arealet bag administrationsbygningen skal fremstå som et grønt og indbydende område med høj funktionalitet. Det grønne spiller en vigtig rolle for udformningen og oplevelsen af rummet. Det vil mindske afledning af regnvand, og giver et godt mikroklima, der understøtter biodiversitet i et ellers rent funktionelt rum.

For at skabe plads til mest muligt grønt og samtidig opnå ét samlet udtryk for området, er parkeringspladserne placeret som mindre brudstykker, der knækker i et levende forløb, og understøtter karakteren på den øvrige landskabelige helhed.

På terræn etableres i alt 8 parkeringspladser til service og 4 til gæsteparkering, hvoraf 2 kan benyttes af handicappede. Derudover er anført en vaskeplads, i nær kontakt til garagen, og adskilt fra de øvrige parkeringspladser af et bed, så der frit kan arbejdes uden at være til gene for andre.


Bygherre: Brabrand Boligforening
Samarbejdspartnere: BASE Erhvev a/s, GPP arkitekter a/s, Bascon a/s
År: 2016, konkurrence
Beliggenhed:
Brabrand, Aarhus
Areal: Bygning: 880m2 Landskab: 3200 m2