Møller & Grønborg har indledt arbejdet for Hedensted Kommune med at foretaget en grundig læsning af Løsnings eksisterende potentialer og udfordringer, hvilket har ført til en bymidtestrategi, der fremhæver tiltag, der kan gøre en forskel her og nu og tiltag, der kan være med til at opgradere bymidten på den længere bane.

 

Blandt de fokusområder, der anbefales her og nu er:

 

- Attraktive byrum skaber et bedre image for Løsning

- Prioriter cyklende og gående

- Sænk farten og forskøn køreoplevelsen

- Bibehold gode parkeringsmuligheder 

 

På den lange bane bør midtbyens nuværende og fremtidige funktioner udnyttes som generator for udviklingen. Herunder foreslås, at der opføres et nyt aktivitetsskabende og udadvendt multihus i forbindelse med skolen, og at skolen styrkes som naturligt samlingspunkt i Løsning.

 

Møller & Grønborg foreslår, at der etableres et nyt grønt samlingsrum, Løsningspladsen, og en grøn tværforbindelse, som skaber en ny sammenhæng og en attraktiv "baghave" for beboelse langs med Jernbanegade. Tegnestuen foreslår endvidere, at beplantningen fortsætter ud af Nørregade, og kobles sammen med multihusets åbne og inviterende facader ud mod Vestergade og understøtter forbindelsen på tværs.

 

Parkering sker på bagsiden, så der frigøres plads til den grønne Løsningsplads.Bygherre: Hedensted Kommune
År: 2016, afsluttet
Beliggenhed: Løsning