Juelsminde by rummer med sin historiske bykerne og fremskudte placering på kysten mange kvaliteter. Havet og kysten udgør på én gang den største kvalitet og den største udfordring for byen. Bykernen ligger lavt i terrænet. Et vigtigt element i planen er således klimasikring imod oversvømmelser, som følge af stigende vandstand. Klimasikringen tænkes sammen med tilgængelighed langs kysten og til vandet. Der foreslås en klimasikringskystpromenade, som et sted for oplevelse og fællesskab for såvel byens borgere som besøgende. Et forløb med faciliteter for ophold ved og aktiviteter på vandet - som samtidigt er et teknisk anlæg, der skal imødekomme en stigende klimaudfordring.

 

Odelsbjerget er et grønt bakkedrag og skovområde centralt i byen. Her foreslås nye stier, et udsigtspunkt og nye aktiviteter, som til sammen skal gøre området til et samlende rekreativt landskab, der forbinder Juelsmindes bydele og vigtige institutioner omkring skoven. Skoven bliver således i højere grad en sammenbindende grøn infrastruktur for byen.

 

Helhedsplanen bearbejder endvidere en række nedslagspunkter i byen, herunder placering af et nyt kystkulturhus med bibliotek ved havnen.

 

Herudover udarbejdes der skitseforslag til en ny havneplads, som binder byen og havnen sammen og samtidig løser Juelsmindes udfordringer med kystsikring.

 

Havnens særlige identitet styrkes i omdannelsen af havnens byrum. De fysiske spor fra havne- og fiskemiljøet bevares enten som funktion eller æstetisk reminiscens, herunder bl.a. beddingen og dens skinner og strukturer samt det store anker på toppen af molen.

 Bygherre: Hedensted Kommune og Visionsrådet
År: 2016-18, under udvikling
Beliggenhed:
Juelsminde