Møller & Grønborg har i samarbejde med Favrskov Kommune udviklet en strategiplan til Hinnerup bymidte. Bymidten er i dag udfordret ift mangel på boliger, men har på samme tid flere bygninger, der står klar til nedrivning, og som ikke bidrager til den gode midtby. Strategiplanen tager udgangspunkt i den mulige etablering af en ny letbane fra Lisbjerg til Hinnerup og arbejder med to mulige placeringer af stationen. Letbanen vil med sin tilstedeværelse lave et indgreb i den eksisterende bygningsstruktur.

 

Men hvordan udvikles en strategi, der gentænker fortællingen om ”stationsbyen” ved at bevare identiteten i den eksisterende bygningsstruktur, og samtidig give plads til ny byudvikling ifm. letbanens ankomst - en vision om stationsbyen 2.0?

 

Projektet ser letbanen som et infrastrukturelt løft og en unik mulighed for Hinnerup til at gentænke stationsbyen på ny - med jernbanen og letbanen som ét samlet system. Der er skabt et samspil mellem bevaring og ny udvikling, hvorved den eksisterende stationsby-identitet bevares samtidig med at letbanen og nye hustypologier flytter ind i byen.

 

Med strategi- og visionsplanen lægges der op til en bymidte med en væsentlig højere bebyggelsesprocent med plads til boliger, der skaber et tæt bymiljø. Med omdannelsen åbnes byen til det omkringliggende landskab samtidig med at eksisterende torve og pladser samles og koncentreres om stationen og detailhandlen, så bymidten bliver et sted i Hinnerup, hvor borgerne mødes.

 

Idéforslagene til byudviklingen er blevet diskuteret på et byværksted for borgere i Favrskov Kommune. På værkstedet var der mulighed for at se byen fra nye vinkler. En live 3D-animation og modellering gav borgerne mulighed for at gå på opdagelse i strategiplanen og samtidig bidrage med idéer og kommentarer til byudviklingen.

 

 


Bygherre: Favrskov Kommune
År: 2014 - 2017
Beliggenhed:
Hinnerup
Areal: 20 ha