Det nye Fællesskabets Hus er synligt og centralt placeret i Ry. Med sin varme, åbne og imødekommende karakter bydes man indenfor i et hus, der rummer 72 plejeboliger til ældre og demente, café, sundhedsklinik, administrative faciliteter, træningstilbud, dagaktiviteter, multisal, produktionskøkken samt en række sammenbindende haver: Fællesskabets have som tager imod ud mod byen, atriumhaver samt koloni-, sanse-, og legehave.

 

Hovedgrebet for den landskabelige bearbejdning af udearealerne og landskabet ved Fællesskabets Hus tager udgangspunkt i ønsket om at skabe et på én gang skærmet miljø, hvor bygningen og landskabet danner rammen om et trygt fællesskab for husets beboere, personale og pårørende, og samtidig en inviterende  ekreativ oase, der åbner sig op mod byen og skaber et fællesskab, der rækker ud og inviterer byens borgere indenfor.

 

Hovedgrebet ligger i tråd med programmets ønske om at inddele udearealerne i tre zoner, hvor graden af aktiviteter, intimitet og privathed gradueres jo længere, man bevæger sig ind mod husets kerne i den indre zone.

 

Den ydre zone indrettes som en offentlig zone med logistiske og rekreative funktioner som ankomst, parkering, varetransport samt idrætsbaner og en skolesti til Mølleskolen. Mellemzonen udarbejdes som en semioffentlig zone, der omkredser Fællesskabets Hus og tilbyder aktive og udadvendte funktioner. Bl.a. Erindringsstien, som indrettes med oplevelser, små finurlige forhindringer og påfund, som dels vækker erindringen og dels appellerer til deltagelse, dialog og bevægelse. Den indre zone udgøres af et orangeri, en atriumhave og en indre gårdhave med bolignære terrasser og tematiske opholdszoner. Atriumhaverne fungerer som grønne åndehuller, der trækker lys og luft ind i bygningen. Den indre zone skaber rum til ro og fordybelse.

 Bygherre: Skanderborg Kommune
Samarbejdspartnere: Hoffmann, GPP, Viggo Madsen
År: 2017, Konkurrence
Beliggenhed:
Ry