Projektet Krebsestien består i udarbejdelse af en ældrevenlig bydel og et nyt plejecenter, placeret nord for Esbjerg i forstaden Gjesing på kanten af den naturskønne landskabskile Fourfeld ådal. Projektet rummer både udformning af plejehjemmet, dets udearealer, disponering af bydelens ældrevenlige bebyggelser og landskabet herom. Vores forslag skaber et særligt sted, hvor man som ældre eller dement på værdig vis kan bo i hjemlige rammer nær ægtefællen, imens man får den pleje, som alderen og sygdommen nødvendiggør. Her kan man bo på et hjemligt plejehjem, som placerer sig som en integreret del af et attraktivt boligområde på og omkring et samlende dynamisk forsamlingshus. Institutionsfølelsen udviskes, og plejehjemmet bliver en del af boligområdet. Ægtefællen kan således flytte med til området, hvilket er med til at skabe øget livskvalitet for både beboeren og de pårørende. Det er en smuk vision, som giver håb for vores egen alderdom.  

 

En ”landsby i byen”

Fremtidens ældrevenlige bydel henter inspiration i fortelandsbyernes indretning med bebyggelser som en krans omkring byens centrale rum, fortet. Disponeringen af bebyggelsen skaber både en veldefineret ramme om landsbyen, samt sikrer at de højere bebyggelser har udsyn over de lavere bebyggelser mod den grønne skov og Fourfeldkilen vest for området. De laveste boliger placeres mod vest, flettet ind i skoven. Nærheden til landskabet udnyttes således til glæde for alle.

 

Mellem villaby og natur

Landsbyen ligger i et naturskønt område med Fourfeld Ådal på den ene side og Gjesings villakvarterer på den anden. Landsbyens indretning tilpasser sig de omkringliggende områder i en graduering fra urban i øst til landskabelig mod vest. Således fremstår udearealerne mere bymæssige og bebyggelsen mere markant mod ankomst i øst. Mod vest fletter uderummene sig med det store grønne skov- og englandskab, og gives en grøn og naturlig karakter. Plejecentrets facade begrønnes, udformes med altaner og et levende facadeudtryk.

 

Landsbyloopet

Landsbyen ved Krebsestien indrettes med plejecentret og en række byrum i hjertet af landsbyen, som forbindes af ”Landsbyloopet”. Landsbyloopet omfavnes og afgrænses af den øvrige ældrevenlige bebyggelse, hvis facader orienterer sig mod loopet og derved bidrager til at forme veldefinerede og afgrænsede byrum, mødesteder og aktivitetsrum hvor beboerne kan færdes frit, men i trygge, veldefinede rammer indenfor landsbyen.

 

Zonering af landskabsrum

Projektet udfolder bevidst en række uderum i graduerende zoner der udspringer fra den enkeltes bolig. Disse indrettes forskelligt med fokus på hele tiden at markere og dog fordre en gradvis bevægelse på tværs af zonerne.

 

Stier - 360° trygge oplevelser

Med Plejehjemmet i landsbyens centrum, kan man bevæge sig ud i landsbyens byrum primært via Torvet eller Lysningen. Herfra kan plejehjemmets beboere trygt færdes rundt om bygningen og ud i landsbyen, og opleve landsbyens forskellige rum ved at tage en rundtur omkring huset ad Landsbyloopet.Bygherre: Esbjerg Kommune
Samarbejdspartnere: NIRAS,  Friis og Moltke A/S, Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S 
År: 2017, Afsluttet konkurrence
Beliggenhed:
Gjesing, Esbjerg