Projektet Danmarks Rostadion består i udarbejdelse og opgradering af rofaciliteterne tilknyttet til Bagsværd Sø og en overordnet bearbejdning af området. Bagsværd Sø er rig på både kultur- og naturkvaliteter, der er fordelt rundt langs søbredden som perler på en snor. Projektet samler disse kultur- og naturkvaliteter og skaber et rostadion, der bindes sammen igennem et arkitektonisk og rumligt greb. Det arkitektoniske greb består i at skabe en sammenhæng i formsprog og materialer, og det rummelige greb handler om at arbejde med de landskabsrum, der bliver skabt mellem søbredden og skoven eller byen.

 

Koncept

Danmarks Rostadion skal være en sportsfacilitet i verdensklasse og samtidig rig på hverdagsoplevelser og rekreative muligheder. Et sted hvor både eliten og amatøren og alle de andre brugere af området kan være en del af det store fællesskab. Igennem bearbejdning af de naturligt skabte landskabsrum og valg af enkelte gedigne materialer og et formsprog, som går igen, bliver der skabt en arkitektonisk og landskabelig sammenhæng, der giver en fornemmelse af et kontinuerligt parkstrøg.

 

Rosporten kommer til at danne rammerne for udtrykket og aktiviteterne i de landskabsrum, som indgår i Danmarks Rostadion. De forskellige elementer placeret i rummene skal derfor have fokus på rosporten og dens udøvere, men de skal også tilgodese andre brugere og mere rekreative funktioner.

 

Rocenter

En del af konkurrencen er at skabe et klubhus for rosporten og dens udøvere. Rocenteret skal håndtere de mange tilknyttede organisationer og brugere af området, samt klare de praktiske omstændigheder ved rosporten. Arealerne omkring rocenteret skal lægge sig op ad rosporten og bruges til klargøring af både, samt forskellige funktioner ved events. Men samtidig skal de forholde sig til andre brugere af Bagsværd sø og stien omkring.

 

Dommertårn og Tribune

I målområdet skal der anlægges ny tribune og dommertårn. Tribunen er forbeholdt tilskuere ved roevents, men skal til hverdag skal den fungere som et multifunktionelt træningselement for alle brugere af området.

 

Eventpark og Trailcenter

Området imellem rocenteret og tribuneområdet fungerer som ankomststed for mange af områdets brugere. Ved at placere Trailcenter i dette område, bliver brugeren inviteret ind i rostadionparken og Bagsværd sø. Ved større rosportsevents bliver området brugt til Eventpark, hvor der er mulighed for opstilling af midlertidige telte og andre konstruktioner.

 

Nybro

Ved Nybro ligger startområdet for robanerne. Det nye startanlæg er integreret i en bro der også fungerer som en forbindelse på tværs af søen. Startanlægget udgør en række startpontoner, som er fæstnet til broen og kan skydes ud i den ønskede længde. Ved events kan dele eller hele startbroen afspærres og forbipasserende kan færdes på stien langs søen. Området indeholder også en Aligners hut og en opholdstrappe.Bygherre: Gladsaxe Kommune og Fonden for Danmarks Rostadion

Samarbejdspartnere:  Kjær og Richter A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S 

År: 2017, Konkurrenceforslag

Beliggenhed: Bagsværd