Vi har skabt et forslag, der på én gang udviser stor indlevelse i stedets ånd og respekt for den industrielle kulturarv og samtidig indskriver sig i en nutidig kontekst med levende og forandringsdygtige byrum.

 

Teamets vision for Slagteriets udvikling har netop været at være tro mod landskabets, byens og stedets natur- og kulturhistorie og skabe en moderne og fleksibel ramme omkring det gode boligliv, hvor beboere, brugere og besøgende er med til at udfolde stedets særegne identitet. Her skabes rum for mangfoldighed, som dels sikrer et attraktivt nærmiljø for beboerne med mulighed for grill og hverdagsaktiviteter af privat karakter, og dels sikrer aktive offentlige byrum, der inviterer byens borgere og besøgende fra nær og fjern indenfor i en sanselig og attraktiv bydel.

 

Hovedgrebet for teamets landskabelige bearbejdning af Slagteriet består af fem bærende lag, der tilsammen udgør strukturen i den nye visionære bydel Slagteriet. Enkeltvis fungerer lagene som aktivitets- og rumdannende elementer, der med hver deres karakter bidrager til at skabe en mangfoldig bydel med rum for alle.

 


Dette hovedgreb skaber både koncentrerede byrum, som fordrer det mangfoldige byliv, og en grøn rekreativ bypark, der tilgodeser boliglivet. Slagteriets fem bærende lag:


• Pladserne, der kobler bydelen sammen med de omkringliggende
byrum og funktioner


• Læhegnene, der leder ind i bydelen og opløses til en grøn byplantage


• Hedesletten, der tilfører byplantagen en grøn bund


• Svinestien, der som bydelens rygrad sammenbinder området


• Ellipserummene, der er unikke rum for oplevelser og aktiviteterBygherre: Holstebro Kommune

Samarbejdspartnere: Viggo Madsen A/S, Keingart, In Situ Aps

År: 2017, Afsluttet Konkurrence

Beliggenhed: Holstebro

Areal: 9 ha