Visionen for projektet er at udvikle Thy til et nationalt centrum for vand- og friluftsaktiviteter og skabe et stærkt brand ved at sammenkoble Vesterhavets aktiviteter med Limfjordens mere rolige vande. Konkurrenceforslaget omfatter:


• En samlet fortælling og et identitetsstærkt helhedsgreb, der forbinder oplevelser og aktivitetsmuligheder på tværs af Thy fra hav til fjord.


• En designmanual der sikrer en gennemgående genkendelig identitet og rød tråd i alle de tiltag, der udføres.


• Faciliteter og nedslag til en række nye skalérbare vand- og friluftsaktiviteter, herunder omklædnings- og badefaciliteter til surfere, multimøbler, badebroer, læskærme mv.


• Store og små stiforbindelser som spænder lige fra Strandstien med pitstops, Kystvejsstien med udsigtsplatforme og adgang til vandet, til en Havnepromenade på Thisted Sydhavn med opholds- og aktivitetsmuligheder på havnearealerne samt Naturstien og mere urbane forbindelser mellem by og vand, hvortil der er designet nyt byrumsinventar.


Forslaget skaber landskabelige hængsler, der binder land og vand sammen og iscenesætter fjordkystens særlige karakter og landskabelige variation. Hængslerne mellem land og vand skal forstås konkret, som det der gør det muligt at komme fra land til vand og understøtte aktiviteterne. Hængslerne udgør også en mental forståelse af projektet – at bringe landskaberne sammen og give vandaktiviteterne mening i hele Thy.


Designmanualen rummer alle Cold Hawaii Inland-projektets elementer og kan benyttes som en værktøjskasse. Fx tager alle bygningselementerne afsæt i designmanualen. Bygningselementerne er bygget op omkring et modulsystem som kan kombineres og udvides.Bygherre: Thisted Kommune

Samarbejdspartnere: Urban Agency, In Situ, SlothMøller

År: 2017, Afsluttet Konkurrence

Beliggenhed: Thy