Algestrup er en mindre landsby syd for Køge omgivet af landbrugsjorde og større skovarealer. Byen er tæt forbundet til hovedveje, motorveje og jernbane - sidstnævnte med station i Algestrup, der fra år 2021 vil åbne med ½ times drift og dermed kun en halv times transport til København. Der har bla
på den baggrund været et stort ønske om byudvikling fra flere interessenter og Algestrup by.


Bebyggelsesplanen tager afsæt i den landskabelige og bymæssige kontekst, hvor det har været særligt vigtigt at sikre stærke sammenhænge mellem den nye bebyggelse og skoven, naturen, eksisterende by, adgang til stationen samt skole og institutioner.


Bebyggelsen er opdelt i flere lag, som en kinesisk æske, fra en samlende helhed til mindre boliggrupperinger omkring fælles centerbebyggelser med hver sit kendetegn og identitet, som fx Skovbyen, Havebyen, Søbyen, Frugtbyen mm.


Fælles for alle boligerne er en nærhed og direkte adgang til natur og rekreative muligheder. Et forgrenet net af stier og veje er udformet til at rumme både løbe-, cykel- og vandrestier med flere multianvendelige opholds- og aktivitetslommer. Fra projektets start har stinettet også været indtænkt som et loop for førerløse eldrevne persontransportmidler, der forbinder bebyggelsen med stationen.


Bebyggelsen rummer muligheder for flere typer boliger, service og erhverv. Bygninger er skaleret i tæthed og med op til 4 etages højde ved de centrale bydelspladser og som åbne, lave ud mod randzonerne.

 


Bygherre: Bregentved Gods

Samarbejdspartnere: Casa arkitekter, Køge Kommune

År: 2016

Beliggenhed: Algestrup, Køge Kommune

Areal: 535.000 m2