Møller & Grønborg har i samarbejde med Hoffmann, GPP Arkitekter, Midtconsult og Gemeinschaft udarbejdet helhedsplan og tryghedsrenovering i Bispehaven i Aarhus. Bispehaven omsluttes i dag af store voldanlæg, der strukturelt og oplevelsesmæssigt fungerer som barrierer og afskærer området fra den øvrige by.


Helhedsplanen nedbryder disse barrierer. Det eksisterende infrastrukturelle netværk sammensys med de omkringliggende vejstrukturer og stisystemer, hvorved der skabes nye gennemgående hovedforbindelser for både bløde og hårde trafikanter, herunder Letbanen. Helhedsplanen indarbejder ligeledes tværgående forbindelser som bl.a. nye sivegader, varierende byrum og pladser, der åbner Bispehaven op, og kobler Bispehaven sammen med de omkringliggende mere ressourcestærke områder.


Et nyt tværgående multifunktionelt blå-grønt strøg bindes på den omkringliggende by og trækker derved byens forskellige karaktertræk og kvaliteter ind i Bispehaven. Dette landskabs- og bymæssige greb opleves som billedet på en flod, der trænger igennem diget - slusernes åbnes, strømmen trænger ind, spredes, aflejres, udfoldes og bidrager med et helt nyt liv og mere energi. Samtidig genbruges jordvoldene som bl.a. bærelag ved veje, stier og nye landskabsformer (bakkeøer), mm.


Bispehavens store skala nedbrydes i mindre kvarterdannelser; Havebyen, Det Grønne Strøg og det Urbane Stræk, der alle kobles på det blå-grønne strøg. Kvarterdannelserne har alle stærke forskellige identiteter og rumlige kvaliteter. Herved skabes en større ejerskabsfornemmelse hos beboerne: Større tilhørsforhold, mere fællesskab og mere omsorg for uderummene resulterer i en øget tryghedsfølelse i området. Helhedsplanen foreslår endvidere en fortætning i de tilbageværende ’tomme’ områder. Fortætningen sker i form af stedsspecifikke bebyggelser, der byder nye boformer og funktioner velkommen.

 


Bygherre: Østjysk Bolig

Samarbejdspartnere: Hoffmann, GPP Arkitekter, Midtconsult, Gemeinschaft

År: 2016

Beliggenhed: Bispehaven, Aarhus

Areal: 300.000 m2