Møller & Grønborg er valgt som rådgiver for udviklingen af landskab, grønne område og byrum i Aarhus kommunes store prestigeprojekt Fremtidens Lisbjerg, der over de næste årtier skal udvikle Lisbjerg til en tæt og levende by med erhverv og boliger med plads til op mod 25.000 indbyggere.

 

Udviklingen og byggemodningen er påbegyndt, ligesom udviklingen af en designmanual for vejtypologier, tilgængelighed samt LAR- og afvandingsprincipper for veje og befæstede arealer i den nye by er igangsat.

 

Opgaven indeholder følgende ydelser:

  • Udarbejdelse af designmanual / konceptmanual for vej- og stianlæg samt grønne områder.
  • Udformning og indretning af de første veje og stier.
  • Terrænkoteplan for det kommende terræn. Terrænreguleringen har bl.a. til formål at kunne styre regnvandet på terræn og sikre fremtidigt byggeri og anlæg mod skybrud.
  • Regnvandshåndtering / LAR løsninger / skybrudssikring, der skal sikre veje, stier og grønne arealer mod oversvømmelser med fokus på både æstetik og den efterfølgende driftsituation.
  • Belægningsplan for arealerne langs veje og pladser, som ligger uden for byggefelterne.
  • Beplantningsplan for arealerne omkring de interne veje i området med fokus på både æstetik og den efterfølgende driftsituation.
  • Udformning af grønne områder med fokus på regnvandshåndtering i samspil med rekreativitet, æstetik og den efterfølgende driftsituation.
  • Forslag til belysning i området.
  • udbudsmateriale på gartner- og belægningsentrepriser.

 


Bygherre: Aarhus Kommune

År: 2017

Beliggenhed: Lisbjerg

Areal: 125 ha