Møller & Grønborg deltager i et parallelopdrag sammen med Urban Agency om fornyelse af havnefronten i Hard am Bodensee, beliggende tæt ved Bregenz og Rhinens udmunding i Bodensøen i Østrig.


Markedsbyen Hard er beliggende i et bjerglandskab, omgivet af Rhindalens enge og Bodensøen. Dette udgør byens særlige DNA. Alligevel fremstår Hard i dag med udefinerede offentlige rum, som langt fra udnytter havnefrontens og søens potentialer til sin fordel.


Ønsket er derfor at vitalisere havnefronten, styrke relationen mellem by og vand gennem fornyelser og omlægninger i havneområdet og igangsættelse af rekreative tiltag. Med udgangspunkt i de omkringliggende muligheder for naturoplevelser og rekreative aktiviteter, anlægger projektet en helhedsplan og disponerer den historiske havn, lystbådehavn, ny havneplads, fritids-, sports- og rekreative funktioner og angiver nye byudviklingsområder.

 

På udvalgte steder anviser planen muligheder for ny bebyggelse, nye funktioner og en større transformation af havnefronten. En ny havneplads aktiverer
havneområdet og indbyder offentligheden til ophold, hvorved et nyt attraktivt maritimt miljø, der kobler by og havn, skabes.


De uprogrammerede mellemrum mellem by og vand og langs promenaden omdefineres med identitetsbærende elementer. Urbane møbler og byinventar udformes i basismaterialer, beton, træ og stål, der indgår i et supplerende spil med bylogoets farver og skaber et genkendeligt byrum.


Endvidere styrkes byens forskellige områder og bindes sammen af et samlet, gennemgående stiforløb, der samtidig skaber tilgængelighed og adgang til vandet. Derved skabes et rumligt og oplevelsesmæssigt varieret ”sløjfe” langs hele Hards vandkant.

 


Bygherre: Marktgemeinde Hard Am Bodensee

Samarbejdspartnere: Urban Agency

År: 2018

Beliggenhed: Hard, Østrig

Areal: 2.000 m2