Møller & Grønborg har sammen med Rambøll, Bexcom v/Karin Birgitte Bendixen og Future Navigator udarbejdet konkurrenceforslag til Seniorbofællesskab i Naturbydelen i Ringkøbing K.


Med forslaget nytænkes fælleshuset og de nuværende tæt-lave bofællesskaber. Overlap mellem bolig og fællesarealer disponeres med respekt for den enkeltes privathed i den personlige bolig. Samtidig hyldes forskellige grader af fællesskabet, fra den daglige kontakt med naboer til forskellige mindre og større fælles gøremål og aktiviteter.


Det idémæssige udgangspunkt for projektet er ønsket om at skabe et fritliggende bofællesskab i pagt med naturen. Samtidig inddrages og genfortolkes den tætte bys kvaliteter såsom fællesskab, udfoldelsesmuligheder, mangfoldighed; værdier der rummer hjemlighed, privathed og individualitet og som repræsenterer antitesen til den gængse opfattelse af en institution.


Hovedgrebet henter sin inspiration fra ‘den italienske middelalderby.’ Med et arketypisk motiv for bosætning, som normalt relateres til bebyggelser i bymæssig skala, udfordrer forslaget projektets relativt begrænsede størrelse og arkitulerer fællesskabet i fysisk form. Fællesskabet lever mellem husene. Byens huse ligger tæt, skulder ved skulder, gader og stræder smyger sig mellem bygningerne, nogle steder opstår lidt større rum og pladser, men i en skala, hvor afstande og højder er afstemt, så mødet med naboen, genboen og byens øvrige beboere er uundgåeligt i det fælles rum. Langs væggene er nicher, som inviterer til små semi-private ophold.


Uddrag fra dommerbetænkning: “Grebet med miniature middelalderlandsbyen frembringer (...) åbenlyse kvaliteter med små rum, vindafskærmning og tætte forbindelser (...).”

 


Bygherre: Ringkøbing Kommune, Realdania By og Byg A/S

År: 2018

Samarbejdspartnere: Rambøll, Bexcom, Future Navigator

Beliggenhed: Ringkøbing

Areal: 2.160 m2