Møller & Grønborg har forestået planlægning, herunder strukturplan og kvalitetsplan, for Viborg Syd samt udarbejder aktuelt beplantningsstrategi for delområdet Arnbjerg i Viborg Syd.


I et tæt samarbejde med Viborg Kommunes planafdeling, lokale forvaltninger, institutioner og eksperter, har M&G med Rambøll som underrådgiver udarbejdet en bæredygtig strukturplan for en ny bydel syd for Søndersø i Viborg. Den ny bydel arbejder med en relativt høj tæthed og sigter efter mere fælles natur frem for større private grunde. Områdets store landskabelige og naturmæssige kvaliteter er således generator for udviklingen af strukturplanen.


Planlægningen for Viborg Syd har haft særligt høje ambitioner om synlig og identitetsskabende bæredygtighed, der relaterer sig til emnerne: grøn struktur og stier, klima og energi, tæthed, infrastruktur, trafik, og håndteringen af regnvandet. Det er målsætningen at alt regnvand skal håndteres lokalt og indgå som rekreative elementer i bydelens grønne arealer.


Strukturplanen er efterfølgende blevet fulgt op af en kvalitetsplan med krav til den videre planlægning ift udbud.


Aktuelt udarbejder M&G beplatningsstrategi for boligområdet Arnbjerg, hvor målet er at integrere biodiversiteten fra den omkringliggende natur i forbindelse med regnvandshåndteringen, som der ligeledes udformes forslag til. Regnvandshåndteringen udformes som grønne korridorer, som slynger sig langs veje og stier gennem området og ender som rekreative elementer i de tilstødende grønne arealer. Den tekniske løsning er dermed med til at skabe mere naturkvalitet og understrege Arnbjergs grønne karakter.

 


Bygherre: Viborg Kommune

År: 2010

Samarbejdspartnere: Rambøll

Beliggenhed: Viborg

Areal: 230 ha (Strukturplan), 89 ha (Delområdet Arnbjerg)