Projektet for 120 nye almene boliger på Bertram Knudsens Vej i Kolding, tager sit udgangspunkt i hverdagslivet – i det enkelte hus og den private bolig, som placeres i en varieret lille ny ’bydel’, der i høj grad tilgodeser forskellige boligformer, og giver rig mulighed for tilvalg af små og store fællesskaber.

 

 

Bebyggelsesplanen

 

 De nye boliger på Bertram Knudsens vej er beliggende med god nærhed til den grønne kile ved Kolding Skov, tæt ved uddannelsesinstitutioner og på en grund der er karakteriseret af den hengemte, men beskyttede sø. Grundens terræn hælder naturlig mod den beskyttede sø som danner grundens laveste punkt. Denne sø danner, i sammenhæng med en ny regnvandssø med permanent vandspejl, et naturligt centrum for den samlede bebyggelse.

 

Boligerne på Bertram Knudsens Vej placeres naturligt som en ramme om søerne og en inviterende lysåben grønning. Således danner søerne i midten af bebyggelsen et ‘fremtidens gadekær’ - et naturligt mødested og legeplads for beboerne på Bertram Knudsens Vej. Boligtyperne på Bertram Knudsens Vej varieres både i udformning og placering, således at de indpasser sig bedst muligt i landskabet, fra den indre åbne grønning omkring søerne til den tætte skovbeplantede kant omkring området.

 

 

 Adgangsvejen som bygade

 

 Et hovedgreb for bebyggelsens disponering består i et let slynget gadefælleskab, der tager afsæt i at stort set alle adgangsdøre til samtlige boliger vender ud hertil. Gaden aktiveres som et uformelt mødested for beboere, hvor man kan møde naboen når man parkerer, sludre henover forhaven eller smutte direkte med de andre børn ud og lege på grønningen. Parkering foregår i private carporte ved boligerne eller som kantstensparkering langs boliggaden. Kantstensparkeringer udformes som grønne, græsarmerede lommer, der medvirker til hastighedsdæmpning og øget trafiksikkerhed ved at hindre hurtig og hensynsløs kørsel i området.

 

 

 Hovedstien som rekreativ rygrad

 

 Fra nord til syd løber hovedstien, som danner en ‘rygrad’ for aktivitetsmulighederne i grønningen. Langs stien knyttes opholdsmuligheder, fælleshus, rekreative spots og inventar der indbyder til leg og bevægelse. Stien forbinder området fra indgangen i nord til indgangen i syd, men kobler ligeledes på tværs fra gårdhavehusene i vest til nabobebyggelsen i øst. Langs hovedstien etableres 4 rekreative spots som ‘ankerpunkter’ for aktiviteter i grønningen.

 

 


Bygherre: AAB v/ Bovia

År: 2018

Samarbejdspartnere: Hansson & Knudsen A/S, Friis & Moltke Architects, Spangenberg & Madsen, Drias

Beliggenhed: Kolding

Areal: 24.000m2