Sammen med AART Architects A/S, Norconsult A/S og Mikkel Knowles Gjelstrup har Møller & Grønborg udarbejdet et forslag til det nye Sports- og Kulturcampus i Aarhus Vest. Projektet lægger sig i kanten af byparken, som løber op igennem Gellerup og ud til Bygaden. Det nye Sports- og Kulturcampus skal tilbyde en række nye aktiviteter; et nyt klatrecenter, bibliotek, svømmehal og kulturcenter.

 

Projektet tager udgangspunkt i at fordele de nye aktiviteter i volumener, der omkranser en stor ankomstplads, Verdenspladsen. Udformningen af bygningerne og pladsen er inspireret af amfiteatret med terrasserende flader, der orienterer sig rundt om pladsen. Som arkitektonisk reference er amfiteatret en arketype for værtsskab og et symbol på et sted for folkelig forsamling.

 

Verdenspladsen er centrum for det nye Sports- og Kulturcampus. Udover at være ankomstplads til områdets aktiviteter er pladsen også en forbindelse mellem det urbane rum ud mod Bygaden og den grønne bypark. Verdenspladsens terrasserede landskab orienterer sig mod midten af pladsen og det store fællesskab. Fællesskabet spreder sig ud mod periferien, mod de omkringliggende foreninger og kulturinstitutioner, hvor det forgrener sig i mindre og mindre interessefællesskaber. Terrasserne er med til at opdele de bygningsnære rum fra det store ankomstrum uden at adskille dem fysisk og synligt og giver en let forståelig opdeling af de forskellige privathedsgrader i området.

 

Projektet har et socialt fokus, der understøttes i disse fokuspunkter:

 

/ En udpræget grad af åbenhed og imødekommenhed i de nye fysiske rammer

/ Et mangfoldigt univers af byrum, bygninger og faciliteter, hvor det er livet i og mellem bygningerne, der skaber stemningen

/ En arkitektur, der understøtter værtsskaber og fællesskaber på mange niveauer

/ Byrum og bygninger, hvor universelle værdier og plads til forskellighed understøtter en international identitet

/ En ambitiøs, realiserbar og bæredygtig arkitektur, som gennem integrerede designløsninger understøtter projektets overordnede vision og kerneværdier

 

Bygherre: Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening

År: 2017

Samarbejdspartnere: AART Architects A/S, Norconsult A/S og Mikkel Knowles Gjelstrup

Beliggenhed: Gellerup, Aarhus V