Vundet projektkonkurrence om udvikling af Naturpark Amager, herunder tre hovedindgange og fire blå støttepunkter ved vandet, der tilsammen skal understøtte helhedsoplevelsen af det 35 km2 store variererede naturområde tæt på Københavns centrum.


Visionen med projektet er, at den storslåede, beskyttede og fredede natur og fantastiske kyststrækning bliver langt mere kendt og besøgt, også af nye brugergrupper, som til daglig ikke har haft øje for naturparkens friluftsmuligheder og naturoplevelser.


Med et mål om at fordoble besøgstallet til ca. 2 mio. besøgende årligt har et ufravigeligt præmis fra starten været, at udviklingen skal ske i respekt for og i tråd med naturen.


De nye hovedindgange anlægges på kanten til byen, byder de besøgende indenfor og understøtter naturoplevelserne i parken visuelt såvel som formidlingsmæssigt. Langs kyststrækningen etableres fire blå støttepunkter, der skal give direkte adgang til og fra vandet - for badende og både.


De syv pejlemærker suppleres af et stedbundet ”design-vokabular” samt et system af ”ledetråde”, med fokus på formidling og wayfinding i naturparken.


Uddrag fra dommerbetænkning: Med vokabular, pejlemærker og ledetråde introducerer forslaget en stedbunden og sanselig umiddelbarhed, der viser en intuitiv fornemmelse for sted, stof og funktion. Man kan mærke forslaget og dets intentioner om at ville bidrage til at samle og formidle Naturpark Amager sanseligt (...) Arkitekturen er på en gang markant og nænsom, genkendelig og imødekommende for alle. Den appellerer umiddelbart til sanserne og rummer et stort potentiale for videreudvikling ved eventuelt kommende nedslagspunkter.”


Udviklingen af konkurrenceforslaget sker i tæt samarbejde med Partnerskabet
bag Naturpark Amager og naturparkens brugere og interessenter.

 

 

Bygherre: Naturstyrelsen og Københavns Kommune

År: 2019

Samarbejdspartnere: Adept, Atkins Danmark og BARK rådgivning

Beliggenhed: Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden

Areal: 35km2