I forbindelse med til- og ombygningen af Skagens Museum har Møller & Grønborg været ansvarlig for de tilhørende udearealer, herunder forplads, museumshave, skulpturgård samt parkeringsarealer.


COWI er rådgivende ingeniør på opgaven, mens Friis & Moltke er bygningsarkitekt.


Udvidelsens samspil med Ulrik Plesners gamle museumsbygning fra 1928 og de karakteristiske gaderum kræver særlig omhu i bearbejdningen. Gennem en finfølende fornemmelse for stedet og den historiske kontekst er der i udearealerne arbejdet med stedskarakteristisk beplantning, der på elegant vis linker til konteksten og historien samt formidler med stor respekt overgangen mellem nyt og gammelt. De nye bygninger og udearealer understøtter museets kulturelle værdi og eksisterende identitet.


Der indarbejdes forskellige stemninger og rumligheder i hhv. de udadvendte  bymæssige arealer og de indadvendte mere intime haverum. Forpladsen åbner op, indbyder til ophold og bliver en del af byrummet.


Projektet er støttet af en lang række fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Det Obelske Familiefond mf.


Det udvidede og gennemrenoverede Skagens Museum blev indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe i februar 2016.

 

 

Bygherre: Skagens Museum

År: 2016

Samarbejdspartnere: Friis & Moltke og COWI

Beliggenhed: Skagen

Areal: 1800m2