I forlængelse af en udviklingsplan for landsbykirkegården midt i Næsbjerg by ved Varde, påbegyndte tegnestuen i foråret 2019 en projekteringsfase for omdannelsen af udearealerne ved kirken - både indenfor og udenfor kirkegårdsdiget. Kirkegården og arealerne udenfor diget fremstod som en grånende helhed, med store restarealer belagt med perlegrus, en gennemgående ensartethed og en mangel på rumligt hieraki og overgange mellem kirkegård, ophold, ankomst, trafikalt tilslutning.

 

Med omdannelsen af udearealerne arbejdes der med en gennemgribende begrønning af kirkegården og ankomsten ved sognehuset samt langs Hovedgaden. Gennem en målrettet beplatningsstrategi arbejdes der med at tilføje en oplevelsesrigdom og karakter med flere rum, der varierer i størrelse og udtryk. Der tilføjes en ny ramme af sejlerøn langs diget, der styrker rammen om kirkegården, og formidler overgangen til hovedgaden mod syd. På kirkegården plantes blomstrende træer og bunddække i ledige arealer, og der etableres en ny tilgængelig granitbelægning på de primære stier, der vokser til en forplads ved kirkens indgang. Arealet ved sognehuset undergår en tranformation med en ny parkeringsplads og ankomst med en grønnere karakter. Mod nord aktiveres den eksisterende græsplæne, der lå stort set ubrugt hen, med et nyt mødested, en grøn oplevelsessti og nye graverfaciliteter.

 

Som led i Menighedsrådets arbejde med ’Grøn Kirke’ arbejdes der med en ren LAR (lokal afledning af regnvand) løsning for alle nye belægninger, og en beplantningsstrategi, der fokuserer på biodiversitet og hjemmehørende arter.

 

Bygherre: Næsbjerg Sogns Menighedsråd 

År: Projekteringsfase 2019, udførelse 2019- 22

Samarbejdspartnere: - 

Beliggenhed: Næsbjerg, Varde