Hasle Kirkegård stod foran en renovering, og i forlængelse af en skitse udarbejdet af tegnestuen i 2012, startedes et forløb op omkring en egentlig udviklingsplan for kirkegården i efteråret 2017. Arbejdet blev lavet i et tæt samarbejde med Menighedsrådet og kirkegårdens personale, og efter en proces bestående af inspirationsmøder, workshops og kirkegårdsvandringer blev den færdige plan afleveret og igangsat i sommeren 2018. Møller & Grønborg har fungeret som rådgiver i alle faser - fra brugerinddragelse, proces og tidlig skitsering til projektering, udbud og rådgivning i forbindelse med udførelse.

 

I arbejdet med udviklingsplanen var fokus at finde de elementer på kirkegården, der fungerer godt og som gør Hasle Kirkegård til noget særligt - kirkegårdens særlige DNA. Den nye udviklingsplan tager derfor afsæt i kirkegårdens historie, hvor kirkegårdens 3 aldre – den ældste kirkegård omkring selve kirken, 1900-tals kirkegården nord for og den nyere del af kirkegården mod øst – bliver løftestang for en gradvis og nænsom omdannelse. Målet er at øge variationen af små steder og rumligheder, og dermed skabe en mere imødekommende og oplevelsesrig kirkegård, der kan tilfredsstille nutidige behov for flere urnegravsteder, steder man kan samles som familie, og steder hvor der er plads til fordybelse i det grønne.

 

Udviklingsplanen, der er inddelt i flere etaper, omfatter bl.a. en ny kørevej til rustvognen, et skovbælte, et åbent areal der giver plads til udendørs gudstjenester, et lapidarium, en æblelund, en eng og et cirkulært andagtssted. Selve renoveringsarbejdet kommer til at ske løbende og i takt med at fredningstiderne for gravstederne udløber, og forventes at være færdigt i 2025.

 

Bygherre: Hasle Sogns Menighedsråd 

År: Udviklingsplan 2017-18, udførelse 2018-25

Samarbejdspartnere: - 

Beliggenhed: Hasle