Møller & Grønborg har fungeret som bygherrerådgiver for Moesgaard Museum og Aarhus Universitet i forbindelse med istandsættelse og ombygning af det tidligere Moesgaard Museum til universitetsformål.

 

Møller & Grønborg har bistået fra det tidlige forarbejde med afdækning af behov, indplacering af funktioner, brugerinddragelse, myndighedskrav, kontakt med Kulturstyrelsen, plangrundlag mv. Som grundlag for udbud af opgaven etablerede Møller & Grønborg en strategi for reetableringen, herunder disponeringsplan for undervisningsfaciliteterne samt etapeplan, som har dannet rammen for det videre arbejde for det valgte totalrådgiverprojekt.

 

Møller & Grønborg har som bygherrerådgiver varetaget udbudsbekendtgørelse, udarbejdelse af program, tildelings- og udvælgelseskriterier, udvælgelse i både prækvalifikations- og tilbudsfasen, kontrahering, proces-, tid- og økonomistyring samt KS-funktion.

 

Ombygningen har et omfang på 5.800 m2 fordelt på 4 bygninger, hvoraf flere er fredede og bevaringsværdige. Projektet blev projekteret i 3. og 4. kvartal 2012. Første etape blev ibrugtaget i sommeren 2013 og sidste etape blev afleveret ultimo 2013.

 

I forbindelse med projektet har Møller & Grønborg designet en parasol, BARaSol, der kan stå ude året rundt. Parasollerne skaber små intime rum i udemiljøet og kan bruges som minibarer i forbindelse med festlige lejligheder, rygested eller som arbejdsstationer i forbindelse med gruppearbejde.

 

Bygherre: Moesgaard Museum og Aarhus Universitet
Status: 2012 - 2013, Udført
Beliggenhed: Aarhus
Areal: 5.800 m2