Møller & Grønborg har vundet opgaven om etablering af nyt banetorv samt reetablering af banesti i den gamle stationsby Brædstrup. Herved bidrages til en bedre forbindelse mellem midtbyens handels- og kulturliv, den bynære natur og stationen.

 

Projektet er udviklet med afsæt i områdefornyelsens vision for Brædstrup. En vision der beskriver hvordan Brædstrup skal være en by fyldt med liv og fælleskab, og en by, hvor historien og naturen er nærværende elementer.

 

Det nye banetorv skal udgøre byens nye mødested og understøtte områdets vigtige kulturhistorie. Banetorvet udformes med en blanding af belagte teglflader og mildt bakkede grønne græsflader som kan anvendes til mange forskellige aktiviteter, fra uformel ophold til leg. Centralt på torvet vil en lysende gyngeinstallation være en attraktion både i dag og aftentimer -et pejlemærke der giver torvet en stærk oplevelsesrig karakter.

 

Reetableringen af banestien gennem Brædstrup skal sikre at cykel- og vandreturister guides let og bekvemt gennem byen, samtidig med at banestien skal være den nødvendige grønne og aktive akse, som binder byen sammen på tværs.

 

Tiltag på Banestien: 


• Formidlingspunkter med info og opholdsmulighed

• En ny stiføring i et slynget stitracé henover boldbanerne, som skaber en
tryg og tilgængelig forbindelse ved skolen

• At den eksisterende belysning langs stien bevares

• At en række “banestibænke” tilbyder ophold og pause

• At vejfinding forbedres via påmaling af “banesti-grafik” på stien og enkelte
“banesti-skilte”

 

Bygherre: Horsens Kommune
Status: 2019 -, igangværende
Beliggenhed: Brædstrup
Areal: 60 ha