I samarbejde med NOVA5, Elkiær + Ebbeskov og Lyngkilde vandt Møller & Grønborg i 2017 konkurrencen om et nyt stadion i Helsingør med en kapacitet til 4.000 tilskuere.

Konkurrence-forslaget tog udgangspunkt i områdets eksisterende kvaliteter og elementer, hvor det nye stadion var tænkt som en smeltedigel, der forbinder og aktiverer det omkringliggende landskab, og ikke mindst etablerer et samlingspunkt for det brede idrætsliv, der er forankret i såvel elite- som breddeklubber, skoler og institutioner. Landskabet sammenbindes, aktiveres og tilgængeliggøres af to loops: Det urbane loop, som udformes som en rambla, der med sin programmering og fortætning mimer og orienterer sig mod byens urbane karakter med belagte overflader og en særlig tæthed. Det andet loop, det landskabelige loop, udfolder sig som en grusbelagt, let slyngende sti, der sammenbinder engen og selve stadionområdet med et inviterende aktivitetsbånd med mulighed for løb, gang og cykling. På begge loops indarbejdes aktivitetsspots, der er programmeret med forskellige aktiviteter og fællesskabsorienterede faciliteter. 

Projektet udstikker således rammerne for at udvikle og understøtte et levende sted med attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på idræts- og friluftsområdet i tæt samarbejde med foreninger og skoler.

Forslaget blev rost for at være spektakulært og samtidig tage hensyn til omgivelserne, som iscenesættes af et offentligt aktivitetsbånd mod parken og de omkringliggende fodboldbaner.  I forbindelse med kåringen udtalte Helsingørs borgmester Benedikte Kiær, at hun er ”[…] meget imponeret over, hvordan man har sørget for, at få områdets landskab og geografi ind i forslaget, så det kommer til at fremstå som en samlet løsning”.

Stadionet blev indviet i august 2019.

Bygherre: Helsingør Kommune
Status: Udført
Beliggenhed: Helsingør Idrætspark
Areal: -