Møller & Grønborg har sammen med JCN Bolig, NIRAS og P+P vundet totalentreprisen om at opføre 85 boliger, et kvartershus og tilhørende udearealer beliggende på en storparcel mellem Stilling Landevej og Virringvej.

 

Med forslaget har teamet skabt et imødekommende, behageligt og robust boligområde, der både henvender sig til børnefamilier og ældre. Bebyggelsens ydre kanter er overvejende defineret af hegns- og træbeplantning, der udgør boligområdets landskabelige ramme. I den indre del af området slynger grøfter og stier sig naturligt gennem landskabet, der tegner Anebjerg som en sammenhængende helhed.

 

Parkeringsarealerne er organiseret på bebyggelsens yderside og således holdes den centrale del af boligområdet bilfrit og sikrer optimal sammenhæng til de omkringliggende naturområder. Terrænet bearbejdes svagt, så stier og grøfter ligger lavt i terrænet, mens bygningskroppene placeres en smule hævet på en række landskabsøer, som skyder sig ud i terrænet. Derved skabes et bølget og oplevelsesrigt terræn samt en differentiering mellem private haver og offentlige stier.

 

Udearealerne fremstår naturligt i sit udtryk og er kendetegnet ved frodige grøfter, lange græsser og opstammede træer, hvilket giver beboerne oplevelsen af tæt kontakt til naturen samt godt overblik og tryghed i området. Kvartershus og legearealer er placeret centralt i bebyggelsen med gode adgangs- og tilgængelighedsforhold for alle. Mod vest, i overgangszonen mellem bebyggelsen og Anebjergskov og fælled, placeres en række rekreative funktioner, herunder nyttehaver, multibane, bålsted, udendørs fitness mv., der inviterer til ophold og aktivitet. Yderligere anlægges gode stiforbindelser mellem landskab og bebyggelse.

 


Bygherre: Skanderborg Andelsboligforening

År: 2016-18, Udført

Samarbejdspartnere: JCN Bolig, NIRAS, P+P

Beliggenhed: Skanderborg

Areal: 20.000 m2