Møller & Grønborg er underrådgiver for Grontmij på projektering af Infrastrukturprojekt Gellerupparken og Toveshøj med ansvar for de arkitektoniske retningslinjer.

Opgaven omfatter alle nye veje i den nye bydel, herunder den nye Bygade, som danner kernen i omdannelsen af området. Bygaden forbinder City Vest i syd med Bazar Vest i nord. Bygaden er en handels- og sivegade, hvor også den fremtidige letbane skal forløbe. Indledningsvist har M&G udarbejdet en designstrategi, der angiver retningslinjer for den efterfølgende projektering af vejenes udformning, materialevalg, belægninger, inventar, belysningsvalg, beplantning mv.


Bygherre: Aarhus Kommune, Trafik & Veje
Status: 2013-17
Beliggenhed: Aarhus
Areal: