Møller & Grønborg har i samarbejde med Archidea (totalrådgiver) vundet konkurrencen om opførelse af 156 boliger i Paarup, Odense. Helhedsplanen er udarbejdet for selskabet Snestrup Have ApS.

 

Visionen er at skabe et kvarter, der kan danne ramme om et seniorliv med fokus på social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Bebyggelsen kaldes ”Snestrup Have” og er altså møntet på det stigende antal friske seniorer, der har tid og overskud til et aktivt liv og ønsker mere fællesskab i hverdagen. 

 

Planen er inspireret af de gamle klyngelandsbyer, hvor husene ligger samlet i mindre enheder omkring små torve, gader og stræder. Det giver gode vilkår for fællesskab. I det nye kvarter, Snestrup Have, skaber den tætte og forskudte bebyggelse ligeledes små intime pladser og hyggelige rum mellem husene, der gør det let for de kommende beboere at komme hinanden ved. To eksisterende bygninger vil desuden danne ramme om fællesfaciliteter herunder værksted og café.

 

Da de to fællesbygninger i forvejen ligger i udkanten af grunden, har Møller & Grønborg været optaget af på anden vis at tydeliggøre, at bygningerne hører til alle tre klynger. Det er gjort ved at lade den grønne ryg mod vejen bestemme retningen på husene i klyngerne, så fælleshusene får lov at træde ud og stå som noget særligt på grunden. Samtidig ledes regnvandet på kvarterets skrånende grund via åbne grøfter fra klynge til klynge indtil til regnvandet ender i en ny sø ved fællesbygningerne. Herved knyttes klyngerne sammen, og regnvandshåndteringen skaber søen, der med et permanent vandspejl danner et naturligt samlingssted.

 

Den tilstødende park med blandt andet store gamle ege- og bøgetræer er samtidig et stort aktiv for Snestrup Have, og parkens karakter videreføres i de grønne stræk mellem kvartersklyngerne og skaber ligesom stierne langs de åbne grøfter adgang til både park og fællesfunktioner.