Møller & Grønborg A/S har som en del af Lejerbo's team vundet grundkøbskonkurrencen på Beauvaisgrunden sammen med  RUBOW arkitekter A/S, Balslev og Klaus Nielsen A/S

 

Lejerbo har vundet retten til at opføre 3 ud af grundens fem tårne, der skal rumme 69 nye almene boliger fordelt på 6700 m2. Boligerne opføres som almene boliger, men bliver alt andet end almindelige. Tårnenes femkantede grundform, giver tårnene flere rationelle fordele, der løser lokalplanens krav og grundens bindinger.

 

Beauvaisgrundens vilde og selvvoksede åndehul på kanten af byen er et stærkt fundament i omdannelsen af grunden til et nyt bolig- og erhvervskvarter. Landskab og bygninger flettes i projektet sammen i et samlet greb. Bygningerne flyder ned og ud i landskabet, og landskabet kravler op og ind i bygningen. Begrønnede bakker og volde danner den frodig klimapark der definerer rammen for denne helt nye type byrumshierarki baseret på lagdelte zoneindelinger af private, semiprivate og offentlige zoner, som opleves i et visuelt sammenhængende miljø. Bynatur og boliger indgår dermed i en sammenhængende rumskabende komposition i alle skalatrin til glæde for den enkelte bolig og kvarteret som helhed.

 

High Five er:

- Et nyt kvarter med stærk identitet og plads til fællesskaber.
- Almene boliger med gode udsigts- og dagslysforhold.
- En grøn og bæredygtig bebyggelse på flere niveauer.
- Et stykke bynatur til hele kvarteret.
- Et særligt sted at komme hjem til.
- Optimeret klimadesign, som håndterer udfordringer med støj, forurening, vand og vind.
- Et bæredygtig ualmindeligt boligprojekt til almindelige Københavnere

 

Bedømmelsesudvalg
Bedømmelse er foretaget af et bedømmelsesudvalg bestående af:
Repræsentanter fra Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen samt Stadsarkitekten

 

Læs bl.a.mere om projektet i Politiken, I Byen, her

 

Visualisering © Vismo

 

Bygherre: Lejerbo – Se deres omtale af projektet her
År:
2016 - 2019
Beliggenhed:
Rovsinggade, Østerbro
Areal: 
6700  m2
Totalrådgiver og Arkitekt: RUBOW arkitekter A/S
Ingeniør:
Balslev og Klaus Nielsen rådgivende ingeniører
Landskabsarkitekt:
Møller og Grønborg
Bæredygtighed:
BR 2020, DGNB certificeres