Møller & Grønborg har bistået Friis & Moltke med landskabsprojektering af udearealer ved Hovedpolitistationen i Holstebro. Konkurrenceprojektet er oprindeligt vundet af A. Enggaard, Friis & Moltke og Cowi.

 

Intentionen med projektet er at skabe et mangfoldigt hus, der både skal danne ramme om en tydelig åbenhed for borgerne samtidig med, at huset skal danne rammerne om politiets daglige arbejde.

 

Projektet lægger stor vægt på logistiske forhold. Derfor etableres en indre politigård som en integreret del af det samlede bygningsvolumen. Denne indeholder indhegnede parkeringspladser og en indre lukket gård. Vognslusen og tilhørende funktioner placeres yderligere i den indre politigård således, at der fra bygningen skabes flere uafhængige adgange til parkeringsområdet, hvilket sikrer hurtig reaktion i forbindelse med udrykning.

 

Projektets materialevalg afspejler en robust og bæredygtig tilgang. De udvendige gangarealer belægges med betonflise, mens kørearealer belægges med asfalt, og parkeringsarealer udføres som permeable belægninger. Dette imødekommer ønsket om let drift og vedligehold.

 

Med projektets markante placering i byen dannes endnu en vigtig hjørnesten i processen med omdannelsen af et tidligere erhvervsområde til en moderne by. Den nye hovedpolitistation skaber et stærkt arkitektonisk og æstetisk udtryk, som både skaber en nødvendig volumen mod den nye pladsdannelse og samtidig rummer en følsom hensyntagen til de nære omgivelser.

 

Den nye hovedpolitistation og dens udearealer blev indviet den 30. juni 2016. 

 

Bygherre: Bygningsstyrelsen og Holstebro Kommune

År: 2014 - 16

Samarbejdspartnere: Friis & Moltke

Beliggenhed: Holstebro

Areal: 12.000 m2