Møller & Grønborg har rådgivet Skive Sundhedshus, Hospice Limfjord og Regionspsykiatrien i Skive om nytænkning af deres fælles parkareal, som i dag fremstår forældet i forhold til moderne sundhedsinstitutioners behov og ønsker. M&G har rådgivet vedrørende renovering og nytænkning af parken med skitseforslaget Pusterummet, som tegnestuen nu projekterer.
 
Det er visionen at skabe en fælles og samlende park med mangfoldige muligheder for anvendelse, aktivitet og oplevelser. En park der styrker brugernes helbred og velvære gennem sanseoplevelser og landskabelige rumligheder. Landskabsplanen sammenbinder de forskellige historiske bygninger og skaber rekreative rum, hvor muligheden for rehabilitering, fællesskab og tilfældige møder opstår.
 
Samtidig er et gennemgående og ufravigeligt designprincip, at parken er udformet så den opleves tilgængelig og stimulerende for alle. Landskabskonceptet tager derfor afsæt i tre forløb, som repræsenterer forskellige grader af tilgængelighed og udfordringer: Det tilgængelige Loop, Den udfordrende Landskabssti og Den våde Bevægelse.
 
Loopet er et fladt og bredt forløb med adgang for alle - både med rulleskøjter og kørestol. Landskabsstien er et udfordrende og legende forløb, som følger landskabet, bølger op og ned over bakker, bugter sig mellem træerne og slynger sig op over vandet. Den våde Bevægelse bevæger sig over vandet, langs vandet og ned i vandet. Forløbet bevæger sig i og omkring parkens nye samlingspunkt, som er søen og åløbet, der snor sig i parkens engdrag mellem svajende siv, insekter og duftende engblomster. Samtidig fungerer engdraget, der er parkens laveste punkt, som et naturligt regnvandsbed, hvori områdets overfladevand opsamles og bruges rekreativt.

 

Bygherre: Region Midtjylland
År: 2013 + 2017-, Igangværende 
Beliggenhed:
Skive
Areal: 18.000 m2