Møller & Grønborg har i samarbejde med Gjøde og Partnere Arkitekter samt Sloth Møller udarbejdet et stærkt og identitetsbærende greb, som skal formidle Tøndermarskens unikke natur via støttepunkter i landskabet. Tøndermarsken har en letaflæselig geometri med kanaler og diger, og arkitekturen indpasser sig med respekt for dette store åbne landskab.
 
Projektet består af fem delprojekter; Vidåslusen, Lægan, Fugle- og Landskabsobservatorium, shelters og Kaffepletter, som alle er elementer, der indgår i en let aflæselig form og samtidig indrammer landskabet. 
 
De fem delprojekter skal som helhed være med til at skabe et samspil mellem stedets natur og samtidig åbne op for Tøndermarskens mange potentialer, så området bliver attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Derfor har brugerinddragelse været et vigtigt element, og der har været afholdt flere workshops, som alle har bidraget til styrkelsen af projektet.
 
Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune.

 

Bygherre: Tønder Kommune

År: 2019-

Samarbejdspartnere: Gjøde og Partnere Arkitekter, Sloth Møller

Beliggenhed: Tøndermarsken, Sønderjylland

Areal: -