Møller & Grønborg har sammen med Friis & Moltke, MOE og OEC Consulting vundet opgaven om udflytning af Psykiatrien i Aalborg til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

 

Visionen er, at de fysiske rammer, som udformes i menneskelig skala, skal skabe tryghed og trivsel for den enkelte patient og være med til at danne grundlaget for udvikling og heling. Projektet bygger på forskning, der viser at det at befinde sig i og have udsyn til landskabelige og grønne omgivelser virker stressreducerende, forøger livsglæden og påvirker den mentale restitution positivt, hvorfor der i projektet arbejdes med uhindret adgang til uderummene.

 

Der etableres tre forskellige typer af landskabs- og gårdrum, som varierer i funktion, beplantning, belægning samt drift og vedligehold, og således henvender sig til forskellige behov. Nogle gårdrum tilbyder mulighed for fysisk aktivitet, andre rum til fordybelse
og ophold, mens andre blot fungerer som udkigshaver fra sengestuerne. Endvidere indrettes de ydre gårdrum med mere pladskrævende aktiviteter som køkkenhave, drivhus, multibane, frugtlund, værksted samt løbe- og gangstier.

 

Fælles for uderummene er, at der er skabt en balance mellem udfoldelsesmuligheder og et trygt sikret miljø, for dermed at sikre skærpede sikkerhedshensyn, som er nødvendig i denne type af byggeri.

 

Udsnit af dommerbetænkningen: ”De 12 elementer, som projektet berører, er grundstenene i et godt psykiatrisk hospital, hvor der er stor fokus på det helende miljø, som stimulerer behandlingen og understøtter denne patientkategoris særlige behov.”

 

Bygherre: Region Nordjylland

År: 2015-20, Igangværende

Samarbejdspartnere: Friis & Moltke, MOE og OEC Consulting

Beliggenhed: Hospitalsbyen, Aalborg

Areal: 11.000 m2