Møller & Grønborg har sammen med Alectia vundet en helhedsplan for byomdannelsen af Ø. Hurup ”fra vision til virkelighed”, som bl.a. indebærer udarbejdelse af nye byrum og forbindelser, der sammenbinder byen, samt udvikling af en trafikplan. Projektet ’vender byen om’ ved at skabe synergi mellem byens vigtigste funktioner: Bymidten, stranden og havnen. Projektet er udviklet på baggrund af en brugerinddragelsesproces og tæt dialog med projektgruppen.


Projektets byrumsforløb består af tre by- og landskabsrum, som er indbyrdes forbundet med mere langestrakte forbindelsesrum. Tilsammen dannes en ny rygrad i byen gennem et forløb af oplevelsesrum og promenader, der naturligt leder folk mellem by og havn og samtidig inviterer til bevægelse og leg.


Der etableres en ny plads i direkte forlængelse af Havnepladsen - et centralt rum for ophold og aktiviteter med direkte sigtelinje ned til havnen. Pladsen defineres og omkranses af et rumskabende landskabstræk i form af fire “klitter”, som skaber intimitet, der skærmer imod vej og parkering. Centralt på pladsen placeres et nyt vartegn, Tårnet, hvorfra man som besøgende kan kigge udover havnen og vandet. Tårnet aktiverer bypladsen og understreger byens identitet som kystby. Bypladsen omdannes, så bylivet koncentreres og der gives mulighed for både arrangementer/aktiviteter og uformelt ophold og leg.


Uddrag af Realdanias projektbeskrivelse: Ø. Hurup er en lille by i det østlige Himmerland med godt 700 indbyggere. Dette antal mangedobles i sommerperioden, når tusindvis af turister fylder områdets sommerhuse, campingpladser og badestrande op. Det store opbud er blevet afgørende for den lille by, der i høj grad lever af omsætningen fra de mange gæster. Udviklingen i Ø. Hurup er dog ikke fulgt med tiden, og byen fremstår på mange måder utidssvarende. Generelt savnes kvalitet i bymiljøet, og der er er behov for at styrke sammenhængen mellem strand, by og havn.


Bygherre: Mariagerfjord Kommune og Realdania
Samarbejdspartnere: Alectia
År: 2017, igangværende
Beliggenhed:
Øster Hurup