Møller & Grønborg deltager i samarbejde med CUBO Arkitekter og Orbicon i totalrådgiverkonkurrencen om opførelsen af Østerild Besøgs- og Driftscenter ved Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Klitplantage. I 2010 blev det belsuttet, at der skulle opføres et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage.

 

Testcentret er opført på en 5 km. lige strækning hvorpå syv vindmøller er placeret. Beøgs- og Driftscentret skal fungere som arbejdsplads for DTU’s driftspersonale, samt et ambitiøst ubemandet besøgscenter, som skal formidle relevant viden til mange målgrupper om vindenergi og om stedets natur og kulturhistorie.

 

I forbindelse med det nye besøgscenter, ønskes indtænkt en helhedsplan for området, hvor en ny stiforbindelse skaber kontakt mellem besøgscentret og den omgivende natur. Møller & Grønborg har skitseret på en oplevelsesrute, med tilkoblede formidlingssatellitter, som giver relevant information på stedet, samt mulighed for ophold.

 

De tre formidlingssatellitter forholder sig til den lokale kontekst og har fokus på oplevelsen af et mangfoldigt plante- og dyreliv. Møller & Grønborg har planlagt ankomsten til Besøgs- og Driftscentret og det nye parkeringsareal tænkes anlagt ved at bevare så mange eksisterende træer som muligt.

 

I forslaget er der lagt vægt på bevaringen af det unikke landkab, muligheden for at opleve de store vindmøller på tæt hold og skabe en alsidig oplevelse for alle aldre med formidling af vindenergi og stedets natur i fokus.

 

Bygherre: Thisted Kommune
År: 2015, Vundet
Beliggenhed: Østerild, Thy
Areal:  4 km2