Møller & Grønborg er udpeget som vinder af den 2-fasede konkurrence om Albertslund kanalområde. Konkurrencen omfatter vandhåndtering, renovering af kanal samt en revitalisering af hele kanalområdet herunder promenader, torve, byrum, broer og meget mere. Konkurrencen er udarbejdet i samarbejde med NIRAS A/S og 2+1 Idebureau.

 

M&G’s vinderforslag arbejder med et gennemgående koncept om Kanalhaver langs kanalen. Kanalhaverne etableres som gennemgående sænkede kanalhaver, der skaber nye zoner til ophold, leg og aktivitet langs hele kanalen. Kanalhaverne er en del af LAR strategien, idet kanalhaverne i forbindelse med størrre regnhændelser vil kunne oversvømmes. På særligt udvalgte steder skabes pladser, der strækker sig på tværs af kanalen og tillader ophold ’på vandet’.

 

Gennemgående for projektet er vigtigtheden af at skabe robuste og driftsvenlige byrum, der ikke alene skaber æstetiske rum, men samtidig inviterer til rekreative aktiviteter og imødekommer forskellige brugergrupper. Intentionen med transformationen af Albertslund Kanalområde er at skabe en solid fremtidssikret løsning, hvor liv og fornemmelse for ejerskab vil udfolde sig.

 

Uddrag af dommerbetænkningen:
”Projektet fremviser en samlet vision for, hvorledes der i forhold til et historisk storskalaobjekt kan introduceres tiltag, der afspejler nutidige idealer for byrum og bæredygtighed. Udformningen af de enkelte torve, pladser, øer, broer mm. vidner om en god forståelse for skala og har desuden en enkelthed i anslaget, der hverken er banalt eller simpelt. Generelt er der tale om et meget gennemarbejdet forslag, der anviser konkrete og pragmatiske løsninger til renovering og nye tiltag, og materialevalg vidner især om et godt plantekendskab. Kanalhaverne er en funktionel løsning, der skaber nærhed til vand, nicher for ophold og adgang for alle uden terrænspring."


Bygherre: Albertslund Kommune og Hofor
Status: Design udvikling
Beliggenhed: Albertslund
Areal: 40.000m2