Nyt børne- og kulturhus i Høje Taastrup

 

Sammen med Kjaer & Richter, Christensen & Co Arkitekter og AFRY har vi vundet konkurrencen om nyt børne- og kulturhus i Høje Taastrup, der skal opføres i en Totalentreprise af C. C. Contractor.

 

Ifølge dommerkomiteen tager forslaget: ”afsæt i en fin analyse af områdets potentialer og udfordringer. Projektet fremstår kompakt og lokalt forankret. Det skaber et meget fint og tydeligt knudepunkt for områdets forbindelseslinjer, samt sikrer inviterende overgange fra alle sider”.

 

Det nye børne- og kulturhus kommer til at rumme dagsinstitution, skole og kulturtilbud, og det skal danne en uformel ramme for kulturel udfoldelse, refleksion, udvikling og debat – en ramme der kan generere energi og styrke kulturlivet i bydelen.

 

Selve uderummene varierer i udtryk og program mellem urbane kreative bevægelseslandskaber og bløde grønne lege- og læringslandskaber.

 

”Samtlige uderum er opbygget med principper for zoneinddeling, og de imødekommer forskellige grader af aktivitet og deltagelse. Herved henvender de sig til forskellige børn og legestile,” siger Christine Haastrup Pedersen fra Møller & Grønborg

 

Blandt de forskellige uderum er kvarterets samlende bylivsgade ’Kulturstrøget’, udearealer med terrasser og udendørs læringsrum samt fire større bevægelsestorve.

 

Dommerkomiteen skriver blandt andet følgende om udearealerne: ”Mod syd fremstår udearealet nuanceret og med en god blanding af funktionsområder, fordybelsesrum og legeområder… Aktivitets- og legeareal blandes på en overbevisende måde.

Der er foreslået en fin udnyttelse af kvarterets potentialer i forhold til aldersspecifikke disponeringer og landskabelig bearbejdning.”