Møller & Grønborg udfører renovering af udearealer - herunder park og forskelligartede gårdrum - ved det almennyttige boligområde Trigeparken i Trige ved Aarhus. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Renoveringen af Trigeparken sker med udgangspunkt i seks fysiske indsatser, som på hver deres måde bidrager til at åbne op og gøre Trigeparken til en større og bedre integreret del af Triges hverdagsliv; 1. Bedre infrastruktur, 2. Tydelige ankomster, 3. Aktiviteter på tværs, 4. En bypark for alle, 5. Gårdrum med fællesskab og 6. Tryghed i Trigeparken. 

Nye stiforbindelser skal sikre en bedre sammenhæng til det omkringliggende miljø med fokus på øget tryghed, mobilitet og tilgængelighed, der skabes øget opmærksomhed på alle indgange, og så skal fortætning af
eksisterende aktiviteter samt nye legeområder gøre Trigeparken mere attraktiv for byens øvrige beboere, og åbne op for mere dialog. En opgradering af beplantningen i gårdrummene i form af buske og
staudebede vil tilføre variation og mangfoldighed igennem hele året. Der plantes desuden lave træer i gårdrummene som danner rammer omkring opholdszoner, mens lave mure slynger sig igennem gårdrummene og er et gennemgående element som optager terrænspring, skaber opholdsmuligheder og binder hele området sammen visuelt.

Terrænet i selve parken reguleres så arealet åbnes op og sikrer lange sigtelinjer, og der etableres belysning i form af pullerter som giver et blødt stemningslys. Mindre slyngede stier skaber en uformel adgang og adskiller forskellige typer beplantninger i form af slået græs, langt græs samt urte- og blomsterblandinger, store træer plantes i parken og på samme måde som i gårdrummene, danner lave mure opholdsmuligheder langs stierne.

Møller & Grønborg har løbende haft en tæt inddragelse af Trigeparkens beboere bl.a. gennem et workshopforløb.

Som en del af projektet udarbejder Møller & Grønborg desuden en wayfinding- og skiltestrategi for hele området.

Bygherre: Boligforeningen Ringgården

År: 2018-, Igangværende (afleveret hovedprojekt)

SamarbejdspartnereP+P, DAI

Beliggenhed: Trige