Møller & Grønborg har sammen med Transform, Grontmij, ICP og Boris Brorman Jensen deltaget i parallelopdraget Erhvervskorridoren i Silkeborg.

Modsat de fleste danske motorveje, løber Silkeborgmotorvejen gennem eksisterende by, og medfører en ny bystruktur. Motorvejen efterlader uden planfaglig indgriben, et område med rester af værdifuld erhvervsjord i en gammel struktur, der ikke længere er anvendelig.

Overordnet set søger projektet at forene områdets iboende struktur med kontekstens kvaliteter og den nye motorvej. Det er en ambition, at trafikanter på den nye motorvej i fremtiden skal opleve at køre gennem en reel by og at strækningen indskriver sig i en samlet fortælling om Silkeborg, hvor ådal, skov og by tilsammen giver et rigt og varieret billede af byen. Yderligere er det ambitionen at etablere en robust by, som i sin struktur er så modstandsdygtig, at den over tid kan påvirkes af både ændringer i sin fysiske kontekst og svingninger i efterspørgsel uden at miste sin grundlæggende kvalitet som by.

Projektet arbejder strategisk med byudviklingen og har gennem fire strategier skabt en drejebog for områdets proces og fysiske udvikling:
#1 Styrk byens forbindelser
#2 Definer klare bybrikker
#3 Tilfør nye funktioner
#4 Bland nyt og gammelt

Bygherre:
Silkeborg Kommune / realdania
Status: Parallelopdrag
Beliggenhed: Silkeborg
Areal: