KING ABDULLAH FINANCIAL DISTRICT MASTERPLAN - RIYADH

I samarbejde med Henning Larsens Tegnestue, arbejder M&G på et stort prestigefyldt masterplan projekt i Saudi Arabiens hovedstad Riyadh.

King Abdullah Financial District (KAFD) skal virke som katalysator og flagskibsprojekt for Saudi Arabiens financielle vækst, og har derfor opmærksomhed fra landets højeste instanser.

M&G bidrager primært med byplanmæssige, landskabelig og infrastrukturel ekspertise. Samtidigt tilfører firmaet en logisk og pragmatisk tilgang, begyndende i projektets konceptuelle lagdeling, som hjælper med at strukturere det ellers uoverskuelige projekt.

Projektets første masterplanfase efterfølges af en specificering af de regulerende værktøjer, hvilket endeligt vil munde ud i designmanual og guidelines til brug for de fremtidige bygherrer og arkitekter som skal udforme distriktets mange byrum og bygninger.

Bygherre: Public Pension Authority, PPA
Status: Påbegyndt 2005, stadig under udformning
Beliggenhed: Riyadh
Areal: 150 HA