I samarbejde med JFP, Friis & Moltke og Tækker har Møller & Grønborg vundet en totalentreprise om at opføre en ny skole og to institutioner samt et tilhørende ambitiøst lege- og læringslandskab i Tjørring, nord for Herning.

Bygning og landskabet er udviklet med stærke indbyrdes relationer igennem hele processen. Dette har resulteret i et stærkt landskabeligt forankret projekt, hvor bygningen, der er dækket af et grønt tag, ”vokser” ud af landskabet.

Med sin form definerer bygningsvolumen seks landskabskiler, som peger imod forskellige verdenshjørner. Hver kile tematiseres, med referencer til den nære og fjerne landskabelige kontekst: Urban ankomst, bakke-landskab, skov, vand, sand og hede. Inderst i kilerne ligger skolens gårdrum - som indrettes i børneskala. Længere ude bliver kilerne mere landskabelige. Alle de forskellige skalaer, årgange og oplevelser bindes sammen af en rød ’løber’, som samtidigt fungerer som stiforløb og 1500m løberute.

Projektet stod færdigt i foråret 2013 klar til skolestart i august 2013.

Landskabet omkring Tjørring Skole og Institutioner blev præmieret med Herning Kommunes Bygningspræmieringspris 2013.

Bygherre:
Herning Kommune
Status: Udført, 2013
Beliggenhed: Tjørring
Areal: 6½ HA