Møller & Grønborg har - i samarbejde med Henning Larsen Arkitekter, GPP, Niras og Hoffmann - vundet konkurrencen om at opføre den første nye skole i Aarhus midtby i hundrede år.

Den nye skole og dens udearealer skal være et centrum for leg og læring - et aktivt og udadvendt område hvor børnene udfordres og aktiveres i deres hverdag og hvor kvarteret inviteres indenfor. Skolen skal være et fælleshus og mødested for hele kvarteret - og udearealerne skal (fortsat) fungere som en oase for områdets beboere - et sted hvor alle kan gå på opdagelse, holde picnic eller hvor lørdagens torvemarked kan brede sig. Konkret gøres skolegården udadvendt ved, at den transformeres til en række skoletorve orienteret imod bydelen hele vejen rundt om bygningen. Imod boulevarden skabes to særlige torve: 'Skoletorvet', et stort overdækket ankomsttorv med kuperede legebakker mv. - og 'Bjergtorvet', en stor skrånende flade med trappe, som på én gang giver adgang til husets store tagterrasser og etablerer et opholdspodium orienteret imod boulevarden.

Disponeringen af det store bygningsvolumen forholder sig til Kampmanns præcise byplan - samtidigt med at der formidles overgang fra boulevardens præcise gaderum til den mindre skala med byhuse i det bagvedliggende kvarter og til grundens fligede 'grønne' bagkant. Grundens begrænsede størrelse med et stort antal børn har krævet kompakte, multianvendelige udearealer og har fordret store tagterrasser, som giver direkte adgang til uderum på alle fire niveauer i bygningen. På terræn indrettes udearealerne for leg og boldspil i alle afskygninger, f.eks. formelle legeområder som gynger, sandområder, cykelbaner mv, og store uformelle områder med legebakker, regnvandslandskab, krat med spiselige træer og buske, 'børneby' med kaniner, geder, påfugle mm. samt et sammenhængende stisystem med adgang fra alle retninger.


Bygherre: Aarhus Kommune, Henrik Rudfeld
Status: Under udførelse
Beliggenhed: Frederiksbjerg, Aarhus
Areal: