I samarbejde med Byggekonsortium Øst v/Brdr. Pedersen A/S, OBH-Gruppen Rådgivende Ingeniører A/S, tnt arkitekter a/s og Creo Arkitekter har Møller & Grønborg vundet projektkonkurrencen om den nye Sophieskole i Nykøbing Falster.

Sophieskolen placeres i et pulserende campusområde, som allerede i dag indeholder aktive læringsmiljøer. Vinderprojektets landskabelige tilgang har taget udgangspunkt i at skabe uformelle læringsrum som vil summe af rumlighed og fællesskab, og hvor udearealerne repræsenterer en udadvendt skole, der orienterer sig mod campusområdet og inviterer indenfor. Denne idé formidles ved at fortætte kanten af området med beplantning, så området indhylles i en grøn lomme, hvorigennem et stræde syer de forskellige læringsmiljøer sammen. Centralt i området placeres CampusTorv, som samtidig danner forplads for Sophieskolen.

Sophieskolen udformes som en gruppe af bygninger, der er bundet sammen ved deres anvendelse og beliggenhed i landskabet. Fire primære indgange forbinder det indendørs skoletorv med fire særlige udvendige områder: CampusTorv, den grønne parkeringspark, Skovalléen, som er den primære ankomstvej til Nykøbing Falster og de grønne rekreative arealer syd for skolen. I bygningen skærer landskabet sig ind som skår og lader de indvendige rum smelte sammen med det udvendige landskab. Ud fra disse dannes blokhaverne, som fungerer som temahaver henvendt til forskellige klassetrin. Aktivitetsruten omslutter skolen og samler skolens udendørsaktiviteter i et forløb med begyndelse i den indendørs multisal.


Bygherre: Guldborgsund Kommune
Status: Under udførelse
Beliggenhed: Nykøbing Falster
Areal: 1.6 HA