Møller & Grønborg vandt i samarbejde med Totalentreprenør C.C. Contractor, Cubo Arkitekter og NIRAS konkurrencen om en ny Social- og Sundhedsskole i Aarhus, der er opført på Hedeager 33 i Aarhus Nord.

 

Aarhus Social- og Sundhedsskole udskrev i februar 2013 en totalentreprisekonkurrence vedrørende projektering og udførelse af en ny erhvervsskole og 5 teams blev prækvalificeret.

 

Møller & Grønborg står bag de varierede og urbaniserede udendørsarealer, der på fornem vis binder Hedeager sammen med letbanen og danner rammen om et naturligt flow, stiforbindelser samt indbydende opholdslommer, som kan benyttes til dagens pauser.

 

Vinderforslaget opleves af bedømmelsesudvalget som meget indlevende og gennemarbejdet med en overbevisende sammenhæng mellem landskabets form og bygningens snit og facade samt med flotte, velproportionerede og sammenhængende rumligheder inde og ude. Samlet set fandt udvalget, at løsningen har stor variation og rumlig kvalitet i en indsigtsfuld kobling med bygningens funktionalitet, således at der er skabt et moderne, inspirerende studiemiljø baseret på en human skala og med en arkitektonisk karakter som er holdbar, også over tid.


Bygherre: Social- og Sundhedsskolen
Status: Udført, 2015
Beliggenhed: Aarhus
Areal: 27.000