Opgaven omfatter en omfattende nytænkning af udearealerne omkring The Animation Workshop (animationsskolen), som er beliggende i de gamle kasernebygninger i Viborg.

Udearealerne skal markere hovedankomsten, tilgodese de offentlige stier igennem området, og samtidig skabe mere private rum for skolens elever.

I en tæt brugerinddragelsesproces er der udarbejdet et dispositionsforslag, som skaber et nyt kreativt og multifunktionelt opholdsrum med mulighed for samlinger, dans, bevægelse igennem området, højbede til egenproduktion, fleksible multistænger til ophæng af sejl, hængekøjer, belysning osv.  

Møller & Grønborg har forestået dispositionsforslag, projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn.Bygherre: Viborg Kommune, Kaserneområdet
Status: Udført
Beliggenhed: Viborg
Areal: 3.300 m2