Møller & Grønborg har for Viborg Kommune udarbejdet skitseforslag, projektering, udbudsprojekt samt forestået byggeledelse til ny pladsdannelse ved Gudenåen i Bjerringbro.
Projektet omhandler et trappe-rampeanlæg i granit, der forbinder forpladsen ved det eksisterende fortov med de lavtliggende græsarealer og en ny flydeponton i Gudenåen. En rekreativ forbindelse der binder by og landskab sammen med afsæt i landskabets  eksisterende kvaliteter

Trappeanlægget er tænkt dels som en forbindelsesvej ned til græsarealerne og flydepontonen, men også som et stort opholdselement, hvorfra man kan nyde udsigten og de rekreative arealer omkring åen. Flydepontonen giver mulighed for at optage de forskellige vandstande samtidig med at den giver mulighed for at komme helt tæt på Gudenåen. Beplantningen i form af træer og bunddæke er nøje udvalgt så den både kan tåle og spiller sammen med det meget fugtige miljø omkring åen. Granitbånd fortsætter ud i græsset og danner mindre plateauer, og formidler en blød overgang fra de belagte arealer til naturområdet.

Hele projektet er udført med vægt på en tilgængelig og ligeværdig adgang for alle; både for de to bydele på hver sin side af åen, og for personer med funktionsnedsættelse som har mulighed for at komme tæt på vandet af tilgængelige ramper.Bygherre: Viborg Kommune
Status: Udført
Beliggenhed: Bjerringbro
Areal: Ca. 2000 m2