Vejdirektoratet fremlagde en Forundersøgelse for’Motorvej til Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup’ i foråret 2011 - og igangsatte  derefter en VVM-undersøgelse for en ny motorvej mellem Holstebro og Herning.

Totalrådgiverteamet bestående af Orbicon, Cowi og M&G vandt den udbudte planlægningsopgave for den nye højklassede vejforbindelse.

Hovedforslaget er en udbygning af den nuværende forbindelse mellem Herning Øst og Holstebro Syd til 4-sporet motorvej.
Alternativ 1 er en ny 4-sporet motorvej syd og vest om Herning med direkte adgang til det kommende Regionshospital ved Gødstrup. Alternativ 2 er en ny 4-sporet motorvej øst om Holstebro, med passage i det sårbare, åbne lanskab - over Tvis Å, Storåen og Savstrup Å.

M&G har bistået med optimering af linjeføringer og har udarbejdet en Landskabsanalyse for de påtænkte anlæg med særligt fokus på de sårbare landskaber.

Landskabeligt forbindes bakkeøen, hvorpå Herning befinder sig, via hedesletten, som gennemløbes af Storåen, med dødislandskabet nord for Holstebro, som er placeret netop i vadestedet omkring Storåen.

Afslutningsvist har M&G udarbejdet en 3D-model som grundlag for 3D-visualiseringerne, der indgår som en del af VVM-redegørelsen, som Vejdirektoratet fremlægger medio 2012.Bygherre: Vejdirektoratet
Status: Udført
Beliggenhed: Holstebro - Herning
Areal: 23.000 m2 (bygning)