Udviklingsplanen tegner et Vestereng, der bevarer og forstærker områdets rekreative og landskabelige karakter af et åbent, bølget landskab og et kulturlandskab med indlejrede aktiviteter og funktioner. Det åbne og bølgende landskab forstærkes med sundhedslandskabets nye bløde bakketoppe under ét samlende græstæppe.

Placeringen og relationen imellem bakkerne har til formål at danne markante og varierede landskabsrum, som giver forskellige oplevelser. Dette opnås ved at etablere fire bakker i forskellige størrelser og højder og lade dem forskyde sig imellem hinanden. Bakkerne er struktureret omkring to primære dalåbninger, hhv. den grønne kile og ankomsten fra DNU med p-plads.

Ved at tilføre jord og etablere et bakkelandskab indrammes den visuelle og fysiske forbindelse mod Brendstrupkilen. Kilen forstærkes af et nyslynget, frodigt bækforløb, som via sin udformning håndterer overfladevand fra den omkringliggende by. Den nyfremkomne dal indgår som en central del af det indre miljø, hvor den vilde natur, i form af planter, dyreliv og bækkens forløb skaber en grøn lomme midt i Vestereng.
Bygherre: Aarhus Kommune
Status: 2014 (etablering 2016 - 2026)
Beliggenhed: Aarhus
Areal: 74 ha / 1 mio m³ overskudsjord