Møller & Grønborg (M&G) har i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Effekt Arkitekter ApS og Snøhetta AS udarbejdet konkurrenceforslag til Vinge S-togsstation og ny bydel.

M&G har udarbejdet landskabsprojektet omfattende den landskabelige helhedsløsning, som indeholder bæredygtige principper, infrastrukturelle løsninger og by- og landskabsrum.

Landskabsstrategien tager udgangspunkt i, at bringe naturen tilbage til Vinge. Ved at genindføre naturen centralt i byen skabes en tæt koncentration af egnskendte biotoper, der bidrager til et naturligt liv i den nye bydel. Vinges nye station og bydel fremstår som en sammenfletning af naturlige landskaber, infrastrukturelle forløb og rekreative muligheder - her kan liv og bevægelse udfolde sig i grønne og blå rammer midt i byen. Det grønne og blå landskabstæppe glider over og ned på S-togsstations perroner og lader derved naturen  og landskabet blive en central del af S-togsstationens udformning.

Uddrag fra dommerbetænkningen:
”Forslaget forelægger et klart svar på ønsket om at skabe et centrum, som forener natur og by. Strukturplanen rummer en høj grad af fleksibilitet, som kan give plads for en stor formmæssig og funktionel diversitet og tilpasning til forskellige behov og markedsvilkår gennem realiseringsprocessen.”Bygherre: Frederikssund kommune
Status: 2014
Beliggenhed: Frederikssund
Areal: 17 HA